Vďaka najnovším technológiam vieme produkovať recyklované peny rôznej hustoty a hrúbky, vhodnej na mnohé druhy použitia.

Recyklovaná pena sa používa na vytvorenie nových materiálov s unikátnymi vlastnosťami, pričom chráni cenné zdroje.

RE peny sa najčastejšie (okrem iného využitia) používajú na:

  • redukcia hluku
  • absorbcia vibrácií
  • absorbcia hluku z chodenia po podlahe

 

Thanks to the latest technology, we can produce recycling foams with different densities and thicknesses for many types of applications.

Re-cycled foams can be used to produce new materials with unique properties, thereby conserving valuable resources.

Rebound foams are used, amongst other things, for

  • Noise reduction
  • Vibration absorption
  • Foot fall sound absorption